Liên hệ nhân viên

Bảng giá dành cho khách sử dụng dịch vụ order mua hộ

CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:

Tổng giá thanh toán = (Giá tiền hàng trên web + phí dịch vụ + tiền ship nội địa)x tỷ giá tệ + phí VC TQ - VN​

1. TIỀN HÀNG
Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó. (số tiền này Ptite1688  thu hộ cho nhà cung cấp)
 
2. PHÍ MUA HÀNG
Là phí dịch vụ khách hàng trả cho Ptite168 để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.

Giá trị đơn hàngPhí dịch vụ
0 - 10 triệu3%
10 - 30 triệu2.5%
30 - 100 triệu2%
100 - 200 triệu1.5%
> 200 triệu1%
 >300 triệu Liên hệ


Đối với hàng hoá dễ vỡ , chất lỏng , hàng điện tử , giá trị cao vui lòng liên hệ đóng Phí bảo hiểm .

3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
Phí này do shop/ xưởng Trung Quốc quy định, Ptite1688 chỉ đóng vai trò là trung gian thu hộ cho phía shop/ xưởng bên TQ.

4. PHÍ CÂN NẶNG (Phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)Update 7/2/2023
Là chi phí chuyển hàng quốc tế từ  Trung Quốc về các kho ở Việt Nam của Ptite1688

Bảng giá phí cân nặng từ kho Trung Quốc về kho Hà Nội

Line TMĐT timeline 2-5 ngày từ khi ký nhận tại kho TQ.Update 12/10/2023

Quy chế đi line TMĐT VUI LÒNG đọc bài trong mục tin tức. Đối với đơn hàng không đủ điều kiện đi TMĐT chúng tôi sẽ thông báo quy khách đổi sang line Vip. 

LINE VIP
Kho tại quảng châu trung quốc , time hàng về tư khi ký nhận tại kho TQ 4-6 ngày ( thời gian dự kiến )

 

Lưu ý:


- Cân nặng tối thiểu để tính phí là 0.3kg.
- Đối với mặt hàng cồng kềnh, phí vận chuyển sẽ được tính theo cân nặng quy đổi. 
Cân nặng quy đổi = (dài* rộng* cao)/9000 

(*) Hạn chế  quy đổi hết mức cho khách hàng.

5. PHÍ KHÁC (Phí gia cố, kiểm đếm, đóng kiện gỗ)

A. PHÍ KIỂM ĐẾM.
Là chi phí khách hàng trả cho Ptite1688 để sử dụng dịch vụ kiểm đếm, đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu, nhầm.Khi đặt hàng, khách hàng có thể tùy chọn gói dịch vụ này. Bảng phí kiểm đếm chi tiết tại đây:

số lượng sp/đơnĐơn giá/SP trung bình >= 10 tệĐơn giá/SP trung bình < 10 tệ
1-10 sản phẩm3.0001.500
10-30 sản phẩm2.0001.000
30-150 sản phẩm1.500700


B. PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ.
Là hình thức giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng khách hàng cũng có thể tùy trọn sử dụng dịch vụ này.

 


2 kg đầu tiênKg tiếp theo
Phí đóng gỗ20 tệ1 tệ