Phản hồi của bạn

Bảng giá

CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:
Tổng giá thanh toán = (Giá tiền hàng trên web + phí dịch vụ + tiền ship nội địa)x tỷ giá tệ + phí VC TQ - VN
1. TIỀN HÀNG
Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó. (số tiền này P'Tite  thu hộ cho nhà cung cấp)
 
2. PHÍ MUA HÀNG
Là phí dịch vụ khách hàng trả cho P'Tite Shop để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.

Dịch Vụ Phí Dịch Vụ Ưu Đãi Khách VIP
Mua hàng từ 3%

Đối với hàng hoá dễ vỡ , chất lỏng , hàng điện tử , giá trị cao vui lòng liên hệ đóng Phí bảo hiểm .
 

3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
Phí này do shop/ xưởng Trung Quốc quy định, P'Tite Shop chỉ đóng vai trò là trung gian thu hộ cho phía shop/ xưởng bên TQ.4. PHÍ CÂN NẶNG (Phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)
Là chi phí chuyển hàng quốc tế từ  Trung Quốc về các kho ở Việt Nam của P'Tite
  

Bảng giá phí cân nặng từ kho Trung Quốc về kho Hà Nội.  

TRỌNG LƯỢNG (KG) KHO HÀ NỘI KHO HỒ CHÍ MINH (GIAO TẬN NHÀ)
< 10 KG 28.000 55.000
10 KG - 25 KG 26.000 45.000
25 KG  - 50 KG  24.500 43.000
50 KG  - 70 KG 23.500 41.000
>70 KG LIÊN HỆ LIÊN HỆ

Lưu ý:
- Cân nặng tối thiểu để tính phí là 0.5kg.
- Đối với mặt hàng cồng kềnh, phí vận chuyển sẽ được tính theo cân nặng quy đổi. 
Cân nặng quy đổi = (dài* rộng* cao) x 2.900.000 (đơn vị tính: cm)

5. PHÍ KHÁC (Phí gia cố, kiểm đếm, đóng kiện gỗ)
A. PHÍ KIỂM ĐẾM.

Là chi phí khách hàng trả cho P'Tite Shop để sử dụng dịch vụ kiểm đếm, đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu, lỗi. Khi đặt hàng, khách hàng có thể tùy chọn gói dịch vụ này. Bảng phí kiểm đếm chi tiết tại đây:

Số lượng sp/đơn Đơn giá/SP trung bình >= 10 tệ Đơn giá/SP trung bình < 10 tệ
1-10 sản phẩm 3.000 1.500
10-30 sản phẩm 2.000 1.000
30-150 sản phẩm 1.500 700

B. PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ.
Là hình thức giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng khách hàng cũng có thể tùy trọn sử dụng dịch vụ này. Biểu Phí Vận Chuyển từ ngày 25/4/2020
#

Biểu Phí Vận Chuyển từ ngày 25/4/2020

CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM: 1. Tiền hàng 2. Phí mua hàng 3. Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có) 4. Phí cân ...

Biểu Phí Vận Chuyển từ ngày 14/4/2020
#

Biểu Phí Vận Chuyển từ ngày 14/4/2020

Để đồng hành cùng khách hàng vượt qua mua dịch, Ptite1688 đã điều chỉnh lại bảng giá ký gửi, lẫn vận chuyển order để ...

Chi phí một đơn hàng
#

Chi phí một đơn hàng

CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM: 1. Tiền hàng 2. Phí mua hàng 3. Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có) 4. Phí ...